Weź udział w Akcji „Daj się zaprosić! – DOFE 2018” w terminie 23 - 27 kwietnia 2018 r. na profilu „Małopolska. Fundusze Europejskie” na portalu Facebook.
Akcja promuje wydarzenie „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w Małopolsce (DOFE), które planowane jest w terminie 11 - 13 maja 2018 r. 

Akcja polega na rozpowszechnianiu zaproszeń/biletów wstępu do instytucji (m.in. muzea, kina, teatry). Zaproszenia/bilety zostały przekazane przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którzy realizują projekty unijne i biorą udział w DOFE 2018.

Zasady Akcji:
1) od poniedziałku do piątku publikowane będą posty informujące o prowadzonej Akcji, jej zasadach oraz o rodzaju i ilości zaproszeń/biletów wstępu, które można zdobyć w danym dniu,
2) w Akcji mogą wziąć udział użytkownicy, którzy polubili ww. profil i pod postem z danego dnia zadeklarowali, które zaproszenie/bilet chcą otrzymać,
3) zaproszenia/bilety wstępu uprawniają – zgodnie z indywidualnym wskazaniem podmiotu przekazującego – do bezpłatnego wstępu do danego obiektu lub skorzystania ze wskazanej atrakcji w wyznaczonym terminie,
4) użytkownicy, którzy zdobyli zaproszenia/bilety wstępu danego dnia zostaną poinformowani o tym fakcie najpóźniej w ostatnim dniu Akcji, tj. 27.04.2018 r.,
5) jeden użytkownik Facebooka może zdobyć tylko jedno zaproszenie/bilet wstępu do danego obiektu,
6) termin ważności danego zaproszenia/biletu wstępu jest ograniczony zgodnie ze wskazaniem podmiotu przekazującego,
7) zaproszenia/bilety wstępu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny,
8) zaproszenia/bilety wstępu nieodebrane do dnia 11.05.2018 r. przepadają.