Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Informacje

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w okresie 01.01.2018 – 30.04.2019 realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim - „MANIA PRACOWANIA IV”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 415 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim. Założone w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na nabycie kwalifikacji, kształtowanie umiejętności (zawodowych i interpersonalnych) uczestników oraz nabycie przez nich doświadczenia zawodowego.

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Kontakt

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

ul. Mazowiecka 21
Kraków
tel. 798 749 715

Atrakcje

11 maja 2018 r., piątek

Warsztaty „Ucz się, zarządzaj, zarabiaj – wiedza Twoim atutem”

10.00 - 12.00

► warsztaty „Ucz się, zarządzaj, zarabiaj – wiedza Twoim atutem”

Warsztat jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych dokonaniem bilansu własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru kierunku szkolenia oraz organizacji stażu.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość wybrania kierunku szkolenia i wpisania się na listę kandydatów w ramach szkoleń grupowych oraz indywidualnych.

Dostępna tematyka szkoleń:
- Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier,
- Spawanie dwiema technikami łączonymi TIG i MAG,
- Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie i koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie oraz Filii w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach.

■ 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299-74-25, e-mail: oddzialkrakow@uppk.pl
■ 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282-20-50, e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl
■ 32-050 Skawina, ul. Ogrody 17, tel. 12 276-16-93, e-mail: filia_skawina@uppk.pl
■ 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388-23-98, e-mail: filia_slomniki@uppk.pl

Strona internetowa instytucji: www.uppk.pl

Data i godzina atrakcji: 11 maja 2018 roku 10:00

Warsztaty „Moja firma - droga do sukcesu”

12.00 - 14.00

► warsztaty „Moja firma - droga do sukcesu”

W trakcie spotkania trener przedsiębiorczości przybliży poszczególne etapy procedury ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz objaśni obowiązujące formularze.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie oraz Filii w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach.

■ 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299-74-25, e-mail: 
oddzialkrakow@uppk.pl
■ 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282-20-50, e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl
■ 32-050 Skawina, ul. Ogrody 17, tel. 12 276-16-93, e-mail: filia_skawina@uppk.pl
■ 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388-23-98, e-mail: filia_slomniki@uppk.pl

Strona internetowa instytucji: www.uppk.pl

Data i godzina atrakcji: 11 maja 2018 roku 12:00