Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Informacje

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu istnieje od 1975 roku. Jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Siedzibą instytucji jest budynek Sokolni Sądeckiej z 1892 roku oraz Oddziały: Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ i Galeria Sztuki BWA „Jatki” w Nowym Targu. Centrum jest organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwalu im. Ady Sari, Święta Dzieci Gór, Wieczorów Małopolskich, których zadaniem jest promocja wielokulturowego dziedzictwa Małopolski i Karpat. Ważną częścią MCK jest Kino SOKÓŁ. Galerie prezentują sztukę współczesną: malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię, wideo, instalacje intermedialne, performance i design. W 2003 roku w ramach centrum powstał Instytut Europa Karpat, którego zadaniem jest organizacja międzynarodowych konferencji, sympozjów i spotkań dotyczących regionów karpackich. 

W 2017 r. instytucji przyznano świadectwo dostępności w ramach projektu "Małopolska. Kultura wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób  z niepełnosprawnościami".

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Kontakt

​Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

ul. Długosza 3
Nowy Sącz
Tel. (18) 44 82 652

Atrakcje

11 maja 2018 r., piątek

Interdyscyplinarna wystawa prac uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącego w Nowym Sączu

Wystawę można zwiedzać w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ (Nowy Sącz, ul. Długosza 3) w godzinach: 8.00 - 20.00.

Wstęp wolny!

UWAGA! Wernisaż wystawy planowany jest na godzinę 17.00.

Strona internetowa instytucji: www.mcksokol.pl
Tel. (18) 44 82 652

Data i godzina atrakcji: 11 maja 2018 roku 08:00

12 maja 2018 r., sobota

Interdyscyplinarna wystawa prac uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącego w Nowym Sączu

Wystawę można zwiedzać w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ (Nowy Sącz, ul. Długosza 3) w godzinach: 11.00 - 20.00.

Wstęp wolny! 

Strona internetowa instytucji: www.mcksokol.pl
Tel. (18) 44 82 652

Data i godzina atrakcji: 12 maja 2018 roku 11:00

13 maja 2018 r., niedziela

Interdyscyplinarna wystawa prac uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącego w Nowym Sączu

Wystawę można zwiedzać w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ (Nowy Sącz, ul. Długosza 3) w godzinach: 11.00 - 20.00.

Wstęp wolny!  

Strona internetowa instytucji: www.mcksokol.pl
Tel. (18) 44 82 652

Data i godzina atrakcji: 13 maja 2018 roku 11:00