Instytut Turystyki

Informacje

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Kontakt

Instytut Turystyki w Krakowie

ul. Łężce 23
Kraków

Godziny otwarcia:

pn-pt 8.00-16.00
tel. 667 668 434

Atrakcje

12 maja 2018 r., sobota

Konsultacje, konkurs

13.00 - 19.00, Rynek w Tarnowie

Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z.o.o. zaprasza na Rynek w Tarnowie na konsultacje w ramach realizowanego projektu "Zdobądź własny szczyt" oraz na Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej z upominkami, a dla najmłodszych Kącik Malucha z malowankami.

Projekt "Zdobądź własny szczyt"  skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Strona internetowa: www.itk.krakow.pl

Data i godzina atrakcji: 12 maja 2018 roku 13:00